Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Công đoàn phải là “thủ lĩnh” của người lao động

13/05/2011

Quan hệ lao động (QHLĐ) trong xu thế toàn cầu hoá đã và đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội trên mọi phương diện chính trị, kinh tế và xã hội trong và ngoài nước.

Giữa mong muốn xây dựng QHLĐ hài hoà, ổn định, tiến bộ trong DN với thực tế còn có khoảng cách đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của các chủ thể. Đặc biệt, vai trò của tổ chức CĐ càng trở nên quan trọng để thực sự là người đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.
Hội thảo quốc tế “Quan hệ LĐ trong xu thế toàn cầu hoá và vai trò của CĐ” do Trường ĐHCĐ tổ chức ngày 12/5 dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính và PGS - TS Dương Văn Sao - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Hiệu trưởng Trường ĐHCĐ. Hội thảo thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, trong đó có các đại biểu quốc tế: GS-TSKH KozHokin - Giám đốc Học viện Lao động và Quan hệ xã hội Liên bang Nga; GS - TS Lý Đức Tề - Viện trưởng Học viện Quan hệ lao động Trung Quốc; GS Goerg Bergstermann - Trưởng đại diện Viện FES (Đức) tại Hà Nội. Cùng dự còn có đại diện một số CĐ ngành, LĐLĐ tỉnh, Bộ LĐTBXH, Bộ KHĐT, Văn phòng ILO tại VN...

Tranh chấp lao động, đình công diễn biến phức tạp
Khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Mai Đức Chính nhận định, QHLĐ đang là vấn đề nóng, thời sự, trong đó tranh chấp LĐ và đình công có xu hướng diễn biến phức tạp, gia tăng. Ở VN, từ khi Bộ luật LĐ được Quốc hội thông qua đến nay đã có 3 lần sửa đổi, bổ sung, song khi bước vào nền kinh tế thị trường thì QHLĐ, chủ thể xã hội còn nhiền vấn đề cần xem xét, hoàn thiện trong thời gian tới. Bởi vậy, hội thảo tập trung đánh giá thực chất tình hình QHLĐ ở VN, từ đó đề ra nội dung và giải pháp xây dựng QHLĐ, đặc biệt là vai trò, nhiệm vụ của tổ chức CĐ tham gia QHLĐ trong thời gian tới.
Ý kiến của các đại biểu đều cho rằng toàn cầu hoá là xu thế khách quan có cả mặt tích cực và tiêu cực, nhất là với các nước đang phát triển. Có thể nói, toàn cầu hoá làm trầm trọng thêm sự bất công xã hội, phân hoá giàu nghèo ngày càng cao trong từng nước và giữa các nước.
Theo GS-TS Lý Đức Tề - Viện trưởng Học viện Quan hệ lao động Trung Quốc - gần 20 năm trở lại đây, tình hình tranh chấp LĐ về QHLĐ vẫn tăng cao theo từng năm, số lượng các vụ tranh chấp LĐ ngày càng gia tăng. Vấn đề được quan tâm chủ yếu trong QHLĐ tập trung ở các phương diện như: Việc làm, tiền lương, tiền công, điều kiện LĐ, BHXH, ATVSLĐ cho đến việc CNVC tham gia một cách dân chủ trong việc xây dựng kế hoạch SXKD của đơn vị.
Ở góc độ khác, GS-TSKH KozHokin - Giám đốc Học viện Lao động và Quan hệ xã hội Liên bang Nga - nhấn mạnh QHLĐ và nhu cầu tinh thần của NLĐ phụ thuộc vào quan điểm chính trị, dân tộc và tôn giáo. Từ nghiên cứu QHLĐ của Viện FES, GS Goerg Bergstermann - Trưởng đại diện Viện FES - nhận xét, ở VN đã có hiện tượng DN FDI “đe dọa” nếu phải trả lương tối thiểu cho NLĐ theo hướng tiếp tục tăng lên thì DN sẽ chuyển sang các nước khác. Còn ở Bắc Ninh, theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Văn Trình, số vụ tranh chấp LĐ và đình công liên tục xảy ra, nhất là trong khối DN FDI. Từ năm 2008 đến nay, Bắc Ninh xảy ra 77 cuộc tranh chấp LĐ và đình công, trong đó 76 cuộc ở DN FDI.

Nâng cao vai trò công đoàn
Tại hội thảo, PGS-TS Dương Văn Sao - Uỷ viên ĐCT Tổng LĐLĐVN, Hiệu trưởng Trường ĐHCĐ - nêu một số tồn tại của các cấp CĐ được văn kiện ĐH X CĐVN tổng kết như: Một số nơi, vai trò tham gia, quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ của CĐ còn mờ nhạt, hiệu quả thấp; CĐCS là cấp quan trọng, quyết định đối với vai trò đại diện, bảo vệ CNLĐ, nhưng vẫn là khâu yếu trong hệ thống tổ chức CĐ. Cơ chế phối hợp của đại diện tập thể NLĐ (CĐ), Phòng Thương mại và Công nghiệp VN, liên minh các HTX và các bộ ngành (trực tiếp là Bộ LĐTBXH) do Chính phủ uỷ quyền, để giải quyết các mâu thuẫn trong tranh chấp LĐ và đình công cũng cần được thảo luận, nghiên cứu toàn diện và cần được tổng kết về thực tiễn.
Từ thực tiễn QHLĐ ngành xây dựng, Phó Chủ tịch CĐ Xây dựng VN Đặng Hữu Hoàn cho biết, ngoài quan hệ “tay đôi” phổ biến (giữa NLĐ và người sử dụng LĐ) hiện đã xuất hiện QHLĐ “tay ba” (giữa NLĐ, người giao kết HĐLĐ với NLĐ và người thuê lại LĐ) khiến NLĐ thiệt thòi và CĐCS khó bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên.
Ở Trung Quốc cũng có tình trạng một số DN ngoài quốc doanh nhận thức về Luật LĐ còn mơ hồ, đồng thời tổ chức CĐ chưa kiện toàn, dẫn đến việc bảo vệ quyền lợi NLĐ ở vào thế tự phát. Đại diện Viện FES nhấn mạnh rằng, nếu CĐCS không mạnh thì không bảo vệ được quyền lợi của NLĐ trong xu thế toàn cầu hoá. Vai trò của CĐ phải đứng trên “3 trụ cột”, đó là kiến thức, vị trí chính trị xã hội và quan trọng là sức mạnh của CĐ được thể hiện ở các DN.
Tác động mạnh của khủng hoảng kinh tế thế giới đòi hỏi phải nâng cao vai trò, năng lực chuyên môn của các cơ quan đại diện NLĐ, trong đó vai trò của các cấp CĐ rất quan trọng, đặc biệt là CĐCS để CĐ thực sự là “thủ lĩnh” của đoàn viên, CNVCLĐ.
Xem