Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kết quả công tác quý I/2005 của Cục Thương binh liệt sĩ và người có công

07/04/2005

Trong quý I vừa qua, ngoài việc tổ chức Hội nghị tập huấn Ngành cho cán bộ tại Quảng Ninh và Tiền Giang về việc tăng trợ cấp ưu đãi với người có công, Cục TBLS & NCC đã xử lý 520 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiểm tra 2.200 hồ sơ xác nhận thương binh, 180 hồ sơ xác nhận liệt sỹ, 126 thanh niên xung phong hưởng chế độ trợ cấp 1 lần và 135 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học hưởng trợ cấp hàng tháng

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh công tác xác nhận tồn đọng; tổ chức các đoàn đi công tác địa phương kiểm tra thực hiện chính sách ở các tỉnh Bình Thuận, Hà Tĩnh, Thành phố Hải Phòng và tiếp tục chương trình quy hoạch khu điều dưỡng thương binh nặng Kim Bảng, Nho Quan và Hải Phòng. Về công tác nghiên cứu chính sách, Cục tiếp tục nghiên cứu, thu thập ý kiến và soạn thảo Dự thảo Luật Ưu đãi người có công với cách mạng; xây dựng và trình ban hành 03 Thông tư về Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, điều trị phục hồi chức năng và điều dưỡng đối với người có công. Tuấn Cường (Tạp chí LĐXH)
Xem