Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Năm 2004: Xây 5.000 ngôi nhà tặng gia đình chính sách

05/01/2005

Năm 2004 đã có hàng chục nghìn ngôi nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết được xây dựng và bàn giao; cả nước đóng góp khoảng 150 tỷ đồng cho quỹ đền ơn, đáp nghĩa; xây tặng 5ss000 ngôi nhà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà và trợ giúp các đối tượng chính sách và đối tượng xã hội trong năm được thực hiện thường xuyên hơn. Việc vận động xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đoàn kết được nhân dân cả nước, các doanh nghiệp, các ngành hưởng ứng và thực hiện tích cực, góp phần cải thiện đời sống của người có công, đối tượng chính sách và hộ nghèo. Năm 2004, số đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ cấp là 276,3 nghìn người, tăng 2% so năm 2003 và chiếm khoảng 4,5% số người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần được trợ giúp. Tuấn Cường
Xem