Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Bến Tre: Tuyên dương cựu chiến binh điển hình tiên tiến

10/11/2004

Ngày 5/11/2004, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Bến Tre đã tuyên dương các cựu chiến binh điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước. Có 166 tập thể, cá nhân CCB là những tấm gương sáng nhất, ưu tú nhất đã được tuyển chọn từ các cấp Hội CCB cơ sở tham dự hội nghị tuyên dương đầy ý nghĩa này.

Hội CCB tỉnh đã phát động phong trào thi đua yêu nước gắn với thi đua CCB gương mẫu 5 năm 2004- 2009, vận động cán bộ hội viên tập trung quán triệt, thực hiện sâu rộng và hiệu quả 5 nhiệm vụ và chỉ tiêu. Hội phấn đấu đạt từ 97% trở lên số hội viên được học tập giáo dục chính trị tư tưởng; đến hết năm 2005 có 85% chi hội đạt trong sạch vững mạnh toàn diện, Hội CCB tỉnh đẩy mạnh phong trào CCB thi đua xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, phấn đấu đến hết năm 2009 không còn hội viên CCB nghèo. Thanh Hùng (TTXVN)
Xem