Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Kinh tế đang chuyển biến đúng hướng

11/10/2012

Báo cáo kinh tế - xã hội năm 2012 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phiên họp toàn thể thứ 5 của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ngày 10/10, cho biết trong 9 tháng đầu năm, nền kinh tế cả nước đang chuyển biến đúng hướng.

Theo đó lãi suất tín dụng giảm, cơ cấu tín dụng có chuyển biến theo hướng tăng tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp phụ trợ. Dự trữ ngoại hối cũng tăng và tỷ giá đồng tiền ổn định.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh từng bước được tháo gỡ, chỉ số tồn kho giảm dần…

Tuy nhiên, sẽ có 5/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Quốc hội đề ra cho năm 2012 có thể sẽ không đạt. Đó là các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP- ước chỉ đạt 5,2% so với chỉ tiêu 6-6,5%); tỷ lệ tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP; tạo việc làm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ che phủ rừng. Mười chỉ tiêu còn lại đều có khả năng đạt, trong đó có chỉ tiêu còn vượt theo Nghị quyết của Quốc hội.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ ra kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định, vững chắc, vẫn còn nguy cơ lạm phát cao trở lại. Việc tái cơ cấu nền kinh tế kết hợp với mô hình tăng trưởng kinh tế triển khai chậm, một số chủ trương, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh còn chậm triển khai và chưa hiệu quả.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và các chuyên gia cho rằng để đạt được các mục tiêu đề ra, Chính phủ cần tập trung tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất kinh doanh theo hướng tăng sức mua, đẩy mạnh tiêu thụ hành hóa nhưng không làm bất ổn kinh tế vĩ mô và lạm phát cao trở lại.

Đồng thời, chủ động điều hành kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an ninh quốc phòng, tăng cường phòng chống tham nhũng.

Dự kiến GDP năm 2013 tăng khoảng 5,5%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra kế hoạch cho năm 2013 khi GDP tăng khoảng 5,5%, lạm phát ở mức 7-8%, bội chi ngân sách không quá 4,8% GDP và tổng đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 30% GDP.

Để đạt được các chỉ tiêu quan trọng của năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh giải pháp thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng.

Chính sách tài khóa sẽ hướng tới việc kiểm soát chặt chẽ, minh bạch thu chi ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư của Nhà nước và đầu tư của khu vực doanh nghiệp nhà nước,hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất hợp lý.

Xem