Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Tập đoàn Dệt may Việt Nam: 6 tháng đầu năm, nhiều chỉ tiêu hoàn thành đạt và vượt mức kế hoạch

27/06/2011

Với kim ngạch xuất khẩu 6,16 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2010, dệt may tiếp tục giữ vững vị trí “top” những mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.

Thông tin này va được lãnh đạo Tp đoàn cho biết ti bui hp báo sáng nay 24/6/2011. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, trin khai các nhim v sn xut kinh doanh trong điu kin gp nhiu khó khăn do nhng biến động ln ca nn kinh tế th gii và nhng khó khăn, thách thc ca nn kinh tế Vit Nam như lm phát tăng cao, bt n v kinh tế vĩ mô và chi phí đầu vào như xăng, du, đin... đều tăng, song được s quan tâm ch đạo ca Chính ph cùng vi nhng n lc vượt bc ca toàn ngành, Tp đoàn Dt may Vit Nam (Vinatex) đã vượt qua mi khó khăn, hoàn thành tt nhim v được giao, tiếp tc khng định v trí ht nhân, tr ct và lá c đầu ca toàn ngành dt may.

Trước hết, v giá tr sn xut công nghip, ước tính 6 tháng đầu năm kim ngch xut khu toàn ngành đạt 6,16 t USD, tăng xp x 30% so vi cùng k năm 2010 (riêng tháng 6 đạt 1,15 t USD, tăng 11% so vi tháng 5/2011). Đây là mc tăng trưởng xut khu cao nht trong 4 năm qua và vi tc độ này, kh năng kim ngch xut khu dt may ca Vit Nam năm 2011 có th đạt mc tiêu đề ra là trên 13 t USD. Trong đó, riêng Vinatex đạt tng kim ngch xut khu trên 1,22 t USD, tăng 32% so vi cùng k năm ngoái và chiếm 19,4% tng kim ngch xut khu toàn ngành, tng doanh thu trên 19.300 t đồng, (trong đó doanh thu t ni địa đạt 8.300 t đồng). Ngoài ra, Tp đoàn đã trin được 52 d án đầu tư, ch yếu tp trung vào lĩnh vc sn xut si và may mc.

Bên cnh đẩy mnh sn xut kinh doanh, Vinatex cũng đặc bit quan tâm, chú trng ti các hot động trong lĩnh vc an sinh xã hi. Trong bi cnh lm phát tăng cao, Tp đoàn đã ch đạo các doanh nghip thành viên tăng lương cho người lao động, đảm bo bù đắp mc độ trượt giá, là ngành duy nht không để xy ra tình trng đình công, lãn công và n định được đội ngũ lao động.

Thc hin Ngh quyết 30a ca Chính ph v gim nghèo nhanh và bn vng, Tp đoàn đã đầu tư xây dng mt nhà máy may ti huyn Sơn Động (tnh Bc Giang), thu hút trên 650 lao động vào làm vic, vi mc thu nhp bình quân trên 1,8 triu đồng/người/tháng, cao gp 4 ln so vi thu nhp bình quân ca người dân trên địa bàn; cam kết ng h 2 t đồng đầu tư xây dng mt trm y tế ti xã An Lp phc v công tác khám cha bnh cho người dân khu vc có nhà máy; h tr xoá 10 nhà tm cho h nghèo, tng 25 xe đạp cho hc sinh nghèo vượt khó...

Ngoài ra, trong Chương trình vì đồng bào bin đảo ca T quc, người tiêu dùng và các doanh nghip thành viên tp đoàn đã ng h gn 3 t đồng ti đồng bào và chiến s bin đảo; ng h nhân dân Nht Bn b động đất và sóng thn vi tng s tin và hin vt gn 3 t đồng; tài tr cho gii bóng đá n quc gia năm 2011 là 1 t đồng, h tr cho B đội Biên phòng tnh Ngh An xây dng trm xá ti xã Mu Sơn, huyn Con Cuông (tnh Ngh An) 1 t đồng.


Xem