Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

Chỉ đạo - điều hành

Sáng ngày 12/2, tại TP. Hạ Long (Quảng Ninh), Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng với chủ đề "Liên kết phát triển - Đổi mới sáng tạo - Xanh và Bền vững". 
  Hiện nay, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ LĐTBXH đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét, tặng Huân chương Lao động theo quá trình cống hiến đối với 04 cá nhân giữ các chức vụ lãnh đạo cấp Vụ thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Cụ thể:
Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 01/1/2016 với rất nhiều điểm mới quan trọng theo hướng có lợi cho người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, vấn đề được các doanh nghiệp và NLĐ quan tâm thời điểm này, đó là mức tiền lương, phụ cấp hằng tháng đóng BHXH trong thời gian tới sẽ có những thay đổi và ảnh hưởng như thế nào?
 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 44/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) quản lý

Chung nhan Tin Nhiem Mang