Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In

LÃNH ĐẠO BỘ

Nguyễn Văn Hồi

Phụ trách các đơn vị

Giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực:  Bảo trợ xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; nghiên cứu khoa học; chỉnh hình và phục hồi chức năng 
- Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam 
- Ủy Viên thường trực Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
- Chủ tịch Hội đồng khoa học của Bộ.
Phụ trách các đơn vị:
- Cục Bảo trợ xã hội;
- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội;
- Viện Khoa học Lao động và Xã hội;
- Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Hà Nội;
- Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng;
- Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn;
- Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Cần Thơ;
- Trung tâm Chỉnh hình và phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Điều dưỡng – Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì.

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang