Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp. Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 20, Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, 24 Trần Phú, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng
Email: sldtbxh@danang.gov.vn

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TP. ĐÀ NẴNG

Phan Thị Thúy Linh