Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 135
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1467/LĐTBXH-QLLĐNN 12/04/2019

Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN v/v thông báo ký thì và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS

13/QĐ-XPVPHC 22/01/2019

Quyết định số 13/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10/QĐ-XPVPHC 18/01/2019

Quyết định số 10/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

04/QĐ-XPVPHC 10/01/2019

Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

04/QĐ-XPVPHC 10/01/2019

Quyết định số 04/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

5139/LĐTBXH-QLLĐNN 05/12/2018

Công văn số 5139/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến lao động hết hợp đồng được ký hợp đồng mới tại Đài loan mà không phải về nước

95/QĐ-XPVPHC 29/10/2018

Quyết định số 95/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hơp đồng

94/QĐ-XPVPHC 29/10/2018

Quyết định số 94/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hơp đồng

3374/BLĐTBXH-QLLĐNN 15/08/2018

Công văn số 3374/BLĐTBXH-QLLĐNN V/v xin ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1465/QĐ-TTg

3152/LĐTBXH-QLLĐNN 31/07/2018

Công văn số 3152/LĐTBXH-QLLĐNN v/v hướng dẫn hợp tác phái của TTS ngành Hộ lý sang thực tập kỹ năng tại Nhật Bản