Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 147
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
4888/LĐTBXH-QLLÐNN 28/11/2022

Công văn số 4888/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty cổ phần Du lịch Hà Tây nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4561/LĐTBXH-QLLĐNN 10/11/2022

Công văn số 4561/LĐTBXH-QLLĐNN V/v rà soát, báo cáo đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

4404/LĐTBXH-QLLĐNN 02/11/2022

Công văn số 4404/LĐTBXH-QLLĐNN V/v Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nguồn nhân lực Đông Anh nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4136/LĐTBXH-QLLÐNN 17/10/2022

Công văn số 4136/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP nhân lực quố tế Thái Bình Dương nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

4101/LĐTBXH-QLLĐNN 13/10/2022

Quyết định số 4101/LĐTBXH-QLLĐNN V/v Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Hoàng Minh Phát nộp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1920/LĐTBXH-QLLÐNN 09/06/2022

Công văn số 1920/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP dịch vụ và vận tải Biển Bắc Hải Phòng nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1776/LĐTBXH-QLLÐNN 31/05/2022

Công văn số 1776/LĐTBXH-QLLÐNN V/v giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

531/LĐTBXH-QLLÐNN 08/03/2022

Công văn số 531/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP Simco Sông đà nộp lại giấy phép dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

123/LĐTBXH-QLLÐNN 14/01/2022

Công văn số 123/LĐTBXH-QLLÐNN V/v Công ty CP đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực Nhân Tài nộp lại giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

1459/QĐ-LĐTBXH 30/11/2020

Quyết định số 1459/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt Kế hoạch, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho thuê cơ sở đào tạo tiếng Nhật cho 240 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam trước khi xuất cảnh đi làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA)

Chung nhan Tin Nhiem Mang