Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 499
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2514/LĐTBXH-TCGDNN 03/08/2021

Công văn số 2514/LĐTBXH-TCGDNN V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH, 07/2017/TT-BLĐTBXH và 03/2018/TT-BLĐTBXH

2030/LĐTBXH-TCGDNN 01/07/2021

Công văn số 2030/LĐTBXH-TCGDNN về việc công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia lần 2 năm 2021.

1785/LĐTBXH-TCGDNN 11/06/2021

Công văn số 1785/LĐTBXH-TCGDNN V/v báo cáo và đề xuất thực hiện Nghị định số 31/2015/NĐ-CP

1065/LĐTBXH-TCGDNN 15/04/2021

Công văn số 1065/LĐTBXH-TCGDNN V/v lấy ý kiến về biểu tượng của lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề

854/LĐTBXH-TCGDNN 30/03/2021

Công văn số 854/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

5275/LĐTBXH-TCGDNN 31/12/2020

Công văn số 5275/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố lịch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

1928/TB-TCGDNN 24/08/2020

Thông báo số 1928/TB-TCGDNN Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

3254/LĐTBXH-TCGDNN 20/08/2020

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

895/QĐ-LĐTBXH 30/07/2020

Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

2809/LĐTBXH-TCGDNN 29/07/2020

V/v góp ý Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng

Chung nhan Tin Nhiem Mang