Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 488
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1673/LĐTBXH-TCGDNN 15/05/2020

Công văn số 1673/LĐTBXH-TCGDNN V/v tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến

1575/LĐTBXH-TCGDNN 07/05/2020

Công văn số 1575/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

744/LĐTBXH-TCGDNN 05/03/2020

Công văn số 744/LĐTBXH-TCGDNN V/v đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN

385/LĐTBXH-TCGDNN 06/02/2020

Công văn số 385/LĐTBXH-TCGDNN V/v cập nhật dữ liệu văn bằng giáo dục nghề nghiệp trên trang tra cứu văn bằng

5777/LĐTBXH-TCGDNN 31/12/2019

Công văn số 5777/LĐTBXH-TCGDNN V/v thẩm định đề nghị xây dựng Nghị định quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN

1978/QĐ-BLĐTBXH 30/12/2019

Quyết định về việc ban hành các chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

01/GCN-LĐTBXH 03/12/2019

Giấy chứng nhận số 01/GCN-LĐTBXH Được chứng nhận có đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

4731/LĐTBXH-TCGDNN 06/11/2019

Công văn số 4731/LĐTBXH-TCGDNN V/v sáp nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng

1167/QĐ-LĐTBXH 20/08/2019

Quyết định số 1167/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 4 nghề thuộc lĩnh vực du lịch

1169/QĐ-LĐTBXH 20/08/2019

Quyết định 1169/Q-LĐTBXH Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của 7 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp