Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 514
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
339/QĐ-LĐTBXH 29/03/2023

Quyết định số 339/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025" năm 2023

795/LĐTBXH-VP 06/03/2023

Công văn số 795/LĐTBXH-VP Vv thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ

5364/LĐTBXH-TCGDNN 27/12/2022

Công văn số 5364/LĐTBXH-TCGDNN Vv công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2023

1342/QĐ- LĐTBXH 27/12/2022

Quyết định số 1342/QĐ- LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu từ kinh phí quản lý dự án của Dự án thành phần 1 thuộc Hợp phần 1 - Dự án " Chương trình kỹ năng và kiến thức cho tăng trưởng kinh tế toàn diện"

4198/LĐTBXH-TCGDNN 20/10/2022

Công văn số 4198/LĐTBXH-TCGDNN V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Đề án Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

965/QĐ-LĐTBXH 17/10/2022

Quyết định số 965/QĐ-LĐTBXH Quyết định Về việc ký kết Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác về giáo dục nghề nghiệp

1037/LĐTBXH-TCGDNN 06/04/2022

Công văn số 1037/LĐTBXH-TCGDNN V/v tổ chức ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

988/LĐTBXH-TCGDNN 04/04/2022

Công văn số 988/LĐTBXH-TCGDNN V/v tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

303/QĐ-LĐTBXH 01/04/2022

Quyết định số 303/QĐ-LĐTBXH VV phê duyệt kế hoạch triển khai đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2025

5091/LĐTBXH-TCGDNN 31/12/2021

Công văn số 5091/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2022

Chung nhan Tin Nhiem Mang