Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 495
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
854/LĐTBXH-TCGDNN 30/03/2021

Công văn số 854/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

5275/LĐTBXH-TCGDNN 31/12/2020

Công văn số 5275/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố lịch tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2021

1928/TB-TCGDNN 24/08/2020

Thông báo số 1928/TB-TCGDNN Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

3254/LĐTBXH-TCGDNN 20/08/2020

Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

895/QĐ-LĐTBXH 30/07/2020

Về việc công bố Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia

2809/LĐTBXH-TCGDNN 29/07/2020

V/v góp ý Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng

1538/TCGDNN-KĐCL 08/07/2020

Công văn số 1538/TCGDNN-KĐCL về việc công bố thông tin kiểm định viên của tổ chức được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

1673/LĐTBXH-TCGDNN 15/05/2020

Công văn số 1673/LĐTBXH-TCGDNN V/v tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến

1575/LĐTBXH-TCGDNN 07/05/2020

Công văn số 1575/LĐTBXH-TCGDNN V/v công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020

744/LĐTBXH-TCGDNN 05/03/2020

Công văn số 744/LĐTBXH-TCGDNN V/v đào tạo, bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo GDNN