Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 770
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
1332/QĐ-LĐTBXH 23/12/2022

Quyết định số 1332/QĐ-LĐTBXH Thành lập tổ soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/7/2019 của Bộ lao động - TBXH quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo

105/QĐ-LĐTBXH 04/11/2022

Quyết định số 105/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm dịch vụ và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ năm 2022 của Cục Bảo trợ xã hội

890/QĐ-LĐTBXH 26/09/2022

Quyết định số 890/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ năm 2022 của Cục Bảo trợ xã hội

3569/LĐTBXH-BTXH 16/09/2022

Công văn số 3569/LĐTBXH-BTXH V/v khắc phục hậu quả thiên tai gây ra ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

125/QĐ-LĐTBXH 22/02/2022

Quyết định số 125/QĐ-LĐTBXH Công bố kết quả rà soát hội nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho gđ 2016-2020

114/QĐ-LĐTBXH 17/02/2022

Quyết định số 114/QĐ-LĐTBXH Thành lập Hội đồng thẩm định huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025

90/QĐ-TTg 18/01/2022

Quyết định số 90/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

4681/LĐTBXH-BTXH 14/12/2021

Công văn số 4681/LĐTBXH-BTXH V/v khắc phục hậu quả thiên tai gây ra ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

4611/LĐTBXH-BTXH 10/12/2021

Công văn số 4611/LĐTBXH-BTXH Vv trợ giúp xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

1247/QĐ-LĐTBXH 08/11/2021

Quyết định số 1247/QĐ-LĐTBXH Quyết định v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2021 của Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An

Chung nhan Tin Nhiem Mang