Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 758
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2805/LĐTBXH-BTXH 23/08/2021

Công văn số 2805/LĐTBXH-BTXH V/v hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg

1415/QĐ-TTg 20/08/2021

Quyết định số 1415/QĐ-TTg Về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh, thành phố để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19

198/CV-VPQGGN 20/08/2021

Công văn số 198/CV-VPQGGN Đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025

953/QĐ-LĐTBXH 18/08/2021

Quyết định số 953/QĐ-LĐTBXH Quyết định v/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục Bảo trợ xã hội

954/QĐ-LĐTBXH 18/08/2021

Quyết định số 954/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng dịch vụ báo chí năm 2021 của Cục Bảo trợ xã hội

188/CV-VPQGGN 05/08/2021

Công văn số 188/CV-VPQGGN V/v đề nghị đăng tải dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Ban bí thư

Công văn số 1787/LĐTBXH-BTXH 11/06/2021

Công văn số 1787/LĐTBXH-BTXH V/v tham gia ý kiến đối với Kế hoạch thực hiện Quyết định số 112/QĐ-TTg ngày 22/01/2021 và Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 25/11/2020 và của Thủ tướng Chính phủ

1788/LĐTBXH-BTXH 11/06/2021

Công văn số 1788/LĐTBXH-BTXH V/v tham gia ý kiến đối với Báo cáo đánh giá và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

3239/LĐTBXH-BTXH 19/08/2020

Về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 1190/QĐ-TTg về Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021 - 2030

2997/LĐTBXH-BTXH 11/08/2020

Về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân năm 2020

Chung nhan Tin Nhiem Mang