Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 243
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
3722/LĐTBXH-ATLĐ 22/10/2021

Công văn số 3722/LĐTBXH-ATLĐ V/v tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19

201/LĐTBXH-ATLĐ 25/01/2021

Công văn số 201/LĐTBXH-ATLĐ V/v tăng cường quản lý công tác an toàn tạ các công trình vui chơi công cộng

1561/QĐ-LĐTBXH 15/12/2020

Quyết định số 1561/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động năm 2020

1559/QĐ-LĐTBXH 15/12/2020

Quyết định số 1559/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ của Cục An toàn lao động năm 2020

1213/QĐ-LĐTBXH 08/10/2020

Quyết định số 1213/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm dịch vụ của Cục An toàn lao động

3336/LĐTBXH-KHTC 27/08/2020

Công văn số 3336/LĐTBXH-KHTC V/v thực hiện cắt giảm, tiết kiệm dự toán kinh phí chi hoạt động quản lý BHTN và bảo hiểm TNLĐ, BNN 6 tháng cuối năm 2020

3051/LĐTBXH-ATLĐ 14/08/2020

Công văn số 3051/LĐTBXH-ATLĐ V/v hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc

983/QĐ-LĐTBXH 12/08/2020

Quyết định số 983/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ năm 2020 của Cục An toàn lao động

982/QĐ-LĐTBXH 12/08/2020

Quyết định số 982/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mau sắm dịch vụ năm 2020 của Cục An toàn lao động

2900/LĐTBXH-ATLĐ 04/08/2020

Góp ý Dự thảo Thông tư quy định chi tiết về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động

Chung nhan Tin Nhiem Mang