Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 341
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
798/QĐ-LĐTBXH 23/06/2023

Quyết định số 798/QĐ-LĐTBXH Vv phê duyệt đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thaauf tư vấn thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì

720/QĐ-LĐTBXH 08/06/2023

Công văn số 720/QĐ-LĐTBXH Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sửa chữa, bảo trì một số hạng mục thuộc trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên

31/QĐ-LĐTBXH 16/01/2023

Quyết định số 31/QĐ-LĐTBXH Quyết định Điều chỉnh giá gói thầu thiết bị của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh do lỗi số học

1224/QĐ- LĐTBXH 09/12/2022

Quyết định số 1224/QĐ- LĐTBXH Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thiết bị, tư vấn của Dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh

1185/QĐ-LĐTBXH 02/12/2022

Quyết định số 1185/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bạc Liêu

1047/QĐ-LĐTBXH 02/11/2022

Quyết định số 1047/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm DDNCC tỉnh Vĩnh Long

1018/QĐ-LĐTBXH 24/10/2022

Quyết định số 1018/QĐ-LĐTBXH VV phê duyệt lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án trung tâm điều dưỡng NCC tỉnh Nghệ An - giai đoạn 2

982/QĐ-LĐTBXH 19/10/2022

Quyết định số 982/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bình Định

949/QĐ-LĐTBXH 11/10/2022

Quyết định số Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm Điều dưỡng người có công tình Thanh Hóa

921/QĐ-LĐTBXH 05/10/2022

Quyết định số 921/QĐ-LĐTBXH Vv phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án trung tâm phục hồi sức khoẻ người có công Sầm Sơn

Chung nhan Tin Nhiem Mang