Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5583
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2285/CV-HĐXTCC 23/06/2020

Công văn số 2285/CV-HĐXTCC V/v thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

05/CĐ-LĐTBXH 23/06/2020

Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

2114/LĐTBXH-TTr 12/06/2020

Công văn 2114/LĐTBXH-TTr V/v định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020

673/QĐ-LĐTBXH 12/06/2020

Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

369/TTr-THGS 12/06/2020

Công văn số 369/TTr-THGS V/v đề cương thanh tra

647/QĐ-LĐTBXH 09/06/2020

Quyết định số 647/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

600/QĐ-LĐTBXH 29/05/2020

Quyết định số 600/QĐ-LĐTBXH Đính chính Thông tư ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

579/QĐ-LĐTBXH 26/05/2020

Quyết định số 579/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu

539/QĐ-LĐTBXH 18/05/2020

Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh

528/QĐ-LĐTBXH 13/05/2020

Quyết định số 528/QĐ-LĐTBXH Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội