Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5534
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
225/LĐTBXH-VP 10/01/2020

Công văn số 225/LĐTBXH-VP V/v tổng hợp tình hình báo cáo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

01/QĐ-LĐTBXH 02/01/2020

Quyết định số 01/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

5691/LĐTBXH-KHTC 26/12/2019

Công văn sô 5691/LĐTBXH-KHTC V/v xây dựng kế hoạch cải cách hành chính công năm 2020

831-KH/BCSĐ 24/12/2019

Kế hoạch số 831-KH/BCSĐ Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý

1922/QĐ-LĐTBXH 24/12/2019

Quyết định số 1922/QĐ-LĐTBXH về việc công nhận danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" năm 2019

1924/QĐ-LĐTBXH 24/12/2019

Quyết định số 1924/QĐ-LĐTBXH Về việc khen thưởng tổng kết năm 2019

1923/QDD-LĐTBXH 24/12/2019

Quyết định số 1923/QĐ-LĐTBXH về việc công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng tổng kết năm 2019

827-CV/BCSĐ 20/12/2019

Công văn số 827-CV/BCSĐ V/v triển khai Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020

5466/TB-LĐTBXH 13/12/2019

Về việc tổ chức Hội nghị "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020"

5214/LĐTBXH-TCCB 04/12/2019

Công văn số 5214/LĐTBXH-TCCB V/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức