Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5705
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
446/QĐ-LĐTBXH 07/04/2021

Quyết định số 446/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục thuộc Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng

442/QĐ-LĐTBXH 06/04/2021

Quyết định số 442/QĐ-LĐTBXH Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án tham gia ASEAN năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

872/LĐTBXH-VP 31/03/2021

Công văn số 872/LĐTBXH-VP V/v lấy ý kiến nhân dân trước khi trình khen thưởng

783/LĐTBXH-PC 23/03/2021

Công văn số 783/LĐTBXH-PC V/v phát động tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

773/LĐTBXH-KHTC 22/03/2021

Công văn số 773/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình lắp đặt trạm BTS của doanh nghiệp viễn thông di động trên tài sản công

166-BC/ĐU 19/03/2021

Báo cáo 166-BC/ĐU Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

82/VP-TĐKT 10/03/2021

Công văn số 82/VP-TĐKT V/v đăng thông báo xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6

75TB-VP 03/03/2021

Công văn số 75TB-VP V/v phân công công tác lãnh đạo Văn phòng Bộ

534/LĐTBXH-TCCB 02/03/2021

Công văn số 534/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo học bổng U-Crai-na năm 2021

467/LĐTBXH-TCCB 23/02/2021

Công văn số 467/LĐTBXH-TCCB V/v thông báo chương trình học bổng Chính phủ Úc năm 2022