Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 5840
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
194-CV/BCSĐ 23/06/2022

Công văn số 194-CV/BCSĐ Triển khai Hướng dẫn số 52-HD/BTGTW, Hướng dẫn số 53-HD/BTGTW

480/QĐ-LĐTBXH 10/06/2022

Quyết định số 480/QĐ-LĐTBXH Quyết định phê duyệt điều chỉnh hình thức thanh lý tài sản cố định của Trung tâm điều dưỡng người có công Sầm sơn

1833/LĐTBXH-KHTC 03/06/2022

Công văn số 1833/LĐTBXH-KHTC Vv thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

182/CV-BCSÐ 30/05/2022

Công văn số 182/CV-BCSÐ VV triển khai hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW

181/CV-BCSÐ 30/05/2022

Công văn số 181/CV-BCSÐ Vv triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW

445/QĐ-LĐTBXH 30/05/2022

Quyết định số 445/QĐ-LĐTBXH VV công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

158/CV-BCSÐ 18/04/2022

Công văn số 158/CV-BCSÐ V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW

317/QĐ-LĐTBXH 05/04/2022

Quyết định số 317/QĐ-LĐTBXH Vv ban hành kế hoạch triển khai đề án "Nâng cao năng lực thanh tra Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội gđ 2021-2025"

1001/LĐTBXH-KHTC 01/04/2022

Công văn số 1001/LĐTBXH-KHTC Vv báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công quý I năm 2022 và ước giải ngân quý II năm 2022

974/LĐTBXH-KHTC 30/03/2022

Công văn số 974/LĐTBXH-KHTC Vv tham gia ý kiến vào Dự thảo QĐ phân cấp, uỷ quyền về quản lý tài chính, tài sản, đầu tư xây dựng, ứng dụng CNTTT, kiểm tra và kiểm toán nội bộ

Chung nhan Tin Nhiem Mang