Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 22
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
968/QĐ-LĐTBXH 17/10/2022

Quyết định số 968/QĐ-LĐTBXH VV phê duyệt kế hoạch đặt hàng dịch vụ báo chí năm 2022 của Cục Trẻ em

03/CĐ-LĐTBXH 17/08/2022

Công điện số 03/CĐ-LĐTBXH Vể tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em

3037/LĐTBXH-TE 09/08/2022

Công văn số 3037/LĐTBXH-TE V/v tổ chức Tết Trung thu năm 2022

1191/LĐTBXH-TE 19/04/2022

Công văn số 1191/LĐTBXH-TE Vv hướng dẫn triển khai tháng hành động vì trẻ em

478/LĐTBXH-TE 28/02/2022

Công văn số 478/LĐTBXH-TE VV hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác trẻ em năm 2022

2919/LĐTBXH-TE 31/08/2021

Công văn số 2919/LĐTBXH-TE V/v hướng dẫn tổ chức Tết Trung thu năm 2021

1001/QĐ-LĐTBXH 30/08/2021

Quyết định số 1001/QĐ-LĐTBXH Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đặt hàng dịch vụ báo chí năm 2021 của Cục Trẻ em

52/QĐ-LĐTBXH 14/01/2021

Quyết định số 52/QĐ-LĐTBXH V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mau sắm tài sản, dịch vụ của Cục Trẻ em

1244/QĐ-LĐTBXH 16/10/2020

Quyết định số 1244/QĐ-LĐTBXH Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Cục Trẻ em

3284/LĐTBXH-TE 21/08/2020

Công văn số 3284/LĐTBXH-TE V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn

Chung nhan Tin Nhiem Mang