Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10653
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
2285/CV-HĐXTCC 23/06/2020

Công văn số 2285/CV-HĐXTCC V/v thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

05/CĐ-LĐTBXH 23/06/2020

Công điện số 05/CĐ-LĐTBXH về việc đôn đốc hoàn thành tiến độ triển khai Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

718/QĐ-LĐTBXH 19/06/2020

Quyết định số 718/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

701/QĐ-LĐTBXH 16/06/2020

Quyết định số 701/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng cung cấp dịch vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam

2114/LĐTBXH-TTr 12/06/2020

Công văn 2114/LĐTBXH-TTr V/v định hướng công tác thanh tra 6 tháng cuối năm 2020

673/QĐ-LĐTBXH 12/06/2020

Quyết định số 673/QĐ-LĐTBXH về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

369/TTr-THGS 12/06/2020

Công văn số 369/TTr-THGS V/v đề cương thanh tra

647/QĐ-LĐTBXH 09/06/2020

Quyết định số 647/QĐ-LĐTBXH Về việc phê duyệt kế hoạch sửa chữa tài sản của Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng

600/QĐ-LĐTBXH 29/05/2020

Quyết định số 600/QĐ-LĐTBXH Đính chính Thông tư ban hành Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

579/QĐ-LĐTBXH 26/05/2020

Quyết định số 579/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc dự án Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng lao động xuất khẩu