Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Tổng số 10574
(điền nội dung vào một trong các ô tương ứng và nhấn nút Tìm kiếm)
Số ký hiệu Ngày Tên văn bản
5466/TB-LĐTBXH 13/12/2019

Về việc tổ chức Hội nghị "Triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020"

5149/LĐTBXH-VP 29/11/2019

Công văn số 5149/LĐTBXH-VP V/v triển khai sử dụng Phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, chất vấn trên Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp

1787/QĐ - LĐTBXH 29/11/2019

Quyết định số 1787/QĐ - LĐTBXH Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng một công trình một số hạng mục và kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu dự án Trung tâm điều dưỡng người có công SaPa - Giai đoạn II.

1788/QĐ-LĐTBXH 29/11/2019

Quyết định số 1788/QĐ-LĐTBXH Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng, Khoa và tương đương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5143/LĐTBXH-KHTC 29/11/2019

Công văn số 5143/LĐTBXH-KHTC V/v thực hiện văn bản mới ban hành

5144/LĐTBXH-KHTC 29/11/2019

Công văn số 5144/LĐTBXH-KHTC V/v thực hiện văn bản mới ban hành

5090/LĐTBXH-TCCB 27/11/2019

Công văn số 5090/LĐTBXH-TCCB V/v đánh giá, phân loại công chứ, viên chức và người lao động năm 2019

5054/LĐTBXH-KHTC 26/11/2019

Công văn số 5054/LĐTBXH-KHTC V/v tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2019

5025/LĐTBXH-KHTC 25/11/2019

Công văn số 5025/LĐTBXH-KHTC V/v đánh giá tình hình thực hiện năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

5024/LĐTBXH-KHTC 25/11/2019

Công văn số 5024/LĐTBXH-KHTC V/v chuẩn bị tổng kết năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2019