Bắc Giang: Hơn 17.000 lượt người nghèo ở Sơn Động được khám, chữa bệnh miễn phí

8/20/2004 2:22:00 PM

Từ đầu năm đến nay, huyện Sơn Động có hơn 17.000 lượt người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí bằng thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo với tổng trị giá 174.733.000 đồng,


Từ đầu năm đến nay, huyện Sơn Động có hơn 17.000 lượt người nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí bằng thẻ bảo hiểm y tế dành cho người nghèo với tổng trị giá 174.733.000 đồng, trong đó có 593 lượt người bệnh điều trị nội trú với số tiền 77.938.000 đồng. Thực huyện Quyết định 139 của Chính phủ, đến nay toàn huyện Sơn Động đã cấp 48.733 thẻ khám, chữa bệnh cho đối tượng nghèo và nhân dân ở 17 xã đặc biệt khó khăn của huyện, bình quân mỗi tháng có 2.800 lượt người được khám, chữa bệnh qua loại hình này với chi phí 36 triệu đồng. Tiến Dũng