ĐỐI THOẠI LẦN THỨ 3 CỦA ỦY BAN THÚC ĐẨY VÀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM ASEAN (ACWC) VÀ ỦY BAN LIÊN CHÍNH PHỦ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI ASEAN (AICHR)

3/1/2023 3:47:00 PM

Ngày 01 tháng 3 năm 2023, Đối thoại lần thứ 3 của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em ASEAN (ACWC) và Ủy ban Liên chính phủ về Quyền con người ASEAN (AICHR) đã được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia. Đối thoại có sự tham dự của Đại điện ACWC về Quyền Phụ nữ và Quyền Trẻ em, Đại diện AICHR của 10 nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN dưới sự chủ trì của Bà Yanti Kusumawardhani, Đại diện ACWC về Quyền trẻ em của Indonesia, Chủ tịch ACWC và Bà Wahyuningrum, Đai diện AICHR của Indonesia, Chủ tịch AICHR năm 2023.   


AICHR là cơ quan nhân quyền của ASEAN với nhiệm vụ chính về Phát triển các chiến lược, chương trình hành động và khuôn khổ hợp tác cho quyền con người trong khu vực; Tăng cường nhận thức về quyền con người trong khu vực ASEAN và nâng cao năng lực thực hiện nghĩa vụ theo các công ước quốc tế về quyền con người mà các quốc gia ASEAN là thành viên; thực hiện tham vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia thành viên ASEAN cũng như tham vấn ý kiến với các tổ chức quốc tế, quốc gia ngoài ASEAN và các tổ chức khác có liên quan về vấn đề quyền con người. Đến nay, hầu hết các quốc gia ASEAN chỉ định quan chức Chính phủ (mà chủ yếu là các quan chức ngoại giao) kiêm nhiệm giữ vị trí Đại diện cho quốc gia của mình ở AICHR. Tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao được giao là cơ quan đầu mối phụ trách hợp tác AICHR.

1_1.png

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
ACWC được thành lập vào ngày 7 tháng 4 năm 2010 tại Hà Nội, Việt Nam, nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16. Theo đó, Ủy ban ACWC được thành lập từ năm 2010 với mục tiêu thúc đẩy, bảo vệ, tôn trọng và thực thi các quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN để họ được sống hòa bình, bình đẳng, công bằng và thịnh vượng. ACWC bao gồm 20 Đại diện của các Quốc gia Thành viên ASEAN về quyền phụ nữ và quyền trẻ em, trong đó mỗi nước cử 02 đại diện. Mỗi Đại diện ACWC phục vụ nhiệm kỳ ba năm và có thể được bổ nhiệm lại cho nhiệm kỳ thứ hai. ACWC họp định kỳ 2 lần/ năm.
Tại Đối thoại, AICHR và ACWC hoan nghênh sự hợp tác và phối hợp ngày càng chặt chẽ trong các hoạt động về quyền phụ nữ và trẻ em của hai Ủy ban trong thời gian gần đây. Hai bên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong ASEAN và tái khẳng định các cam kết và nỗ lực chung trong việc đảm bảo sự thống nhất và phù hợp của các hoạt động giữa các cơ quan chuyên ngành của ASEAN trong vấn đề về quyền con người.
Các Đại diện AICHR và ACWC lần lượt đã cập nhật việc thực hiện Kế hoạch công tác giai đoạn 2021-2025 của từng Ủy ban cũng như các chương trình và sáng kiến dự kiến thực hiện trong năm 2023 nhằm tăng cường việc thực hiện các quyền của phụ nữ và trẻ em trong ASEAN. Về phía AICHR, các đại diện đã cập nhật tình hình thực hiện một số hoạt động liên quan đến quyền phụ nữ và trẻ em như Đối thoại liên ngành về việc thực hiện hiệu quả các cam kết của ASEAN về Quyền của phụ nữ và trẻ em, Hội thảo khu vực về Hệ thống chuyển tuyến, Đối thoại ASEAN về Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và một số hoạt động liên quan trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu.
Đồng thời, về phía ACWC, các Đại diện cũng chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và điển hình tốt trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là các nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương trong bối cảnh mới, bao gồm việc thực hiện Khung chiến lược về Lồng ghép giới trong ASEAN nhằm đảm bảo các quyền của nhóm phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương nhất, Kế hoạch hành động khu vực về Bảo vệ trẻ em khỏi tất cả hình thức bóc lột và lạm dụng trực tuyến thông qua việc xây dựng Hướng dẫn ASEAN về cung cấp các dịch vụ bảo vệ và hỗ trợ cho tất cả nạn nhân là trẻ em và trẻ em trong bối cảnh xung đột pháp lý, Hướng dẫn ASEAN về xây dựng khung pháp lý quốc gia hài hòa và toàn diện về phòng chống tất cả hình thức bóc lột và lạm dụng trẻ em trực tuyến.
Tại Đối thoại, các Đại diện AICHR và ACWC cũng đã thảo luận về các lĩnh vực ưu tiên và các chủ đề hợp tác chung giữa hai bên trong thời gian tới, đặc biệt là các hoạt động về gia tăng sự tham gia của phụ nữ và trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng và bạo lực đối với phụ nữ tại nơi làm việc, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em trong bối cảnh biến đổi khí hậu và các sáng kiến liên quan của khu vực.
 
Jakarta, Indonesia, ngày 01/3/2023
Tin từ Vụ Hợp tác quốc tế
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội