Danh sách chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động sát hạch đạt yêu cầu

8/19/2022 3:07:00 PM

Cục An toàn Lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) công bố Danh sách chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động sát hạch đạt yêu cầu (tính đến ngày 19/8/2022)


 PL-442-Page-1.jpg

PL-442-Page-2.jpg

PL-442-Page-3.jpg

PL-442-Page-4.jpg