Đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.

4/23/2022 8:58:00 AM

Ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 365/CĐ-TTg yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), Công an, Tài chính, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy.


Screenshot-1_1.png

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan, cùng 63 địa phương trên cả nước nhanh chóng vào cuộc, tăng cường công tác xác định người nghiện, quản lý, cai nghiện theo yêu cầu mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Trong đó, tập trung quản lý tốt người nghiện, đặc biệt kiên quyết không để các trường hợp "ngáo đá", "loạn thần" gây ra các vụ việc mất an ninh trật tự xã hội.

Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 góp phần quan trọng trong tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại lĩnh vực phòng, chống ma túy. Tuy nhiên, quá trình triển khai việc xác định tình trạng nghiện và cai nghiện ma túy theo quy định mới còn bộc lộ một số hạn chế.
Để tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, xác định tình trạng nghiện, quản lý sau cai, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương công bố danh sách cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức tập huấn chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định.
Đồng thời, phối hợp với Bộ LĐTBXH nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách bảo đảm 100% phòng y tế tại các cơ sở cai nghiện công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện.
Giao Bộ LĐTBXH chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu đến Phòng LĐTBXH cấp huyện việc triển khai thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP, kịp thời khắc phục tình trạng tạm dừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc chậm thẩm định hồ sơ để chờ hướng dẫn gây khó khăn cho việc đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Thủ tướng lưu ý Bộ LĐTBXH khẩn trương rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở cai nghiện ma túy đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương tiện theo quy định của Nghị định số 116/2021/NĐ-CP.
Bên cạnh đó, giao Bộ LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế có phương án bổ sung đội ngũ bác sĩ cho các phòng y tế thuộc cơ sở cai nghiện công lập đủ điều kiện thực hiện xác định tình trạng nghiện theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP; hướng dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo các quy định mới.
Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế, Bộ LĐTBXH phối hợp chỉ đạo thực hiện các biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; làm tốt công tác quản lý sau cai, quản lý, giáo dục người nghiện tại địa bàn cơ sở.
Tại công điện, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản quy định, hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.
Về phía các địa phương, Thủ tướng đề nghị các địa phương ưu tiên bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương cho công tác cai nghiện ma túy, xác định tình trạng nghiện ma túy, lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.