Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp công dân

11/20/2020 12:24:00 PM

 Ngày 20/11, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp công dân để lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các đối tượng chính sách và người có công liên quan đến các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội. Cùng dự có lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ.


Tại buổi tiếp công dân, Bộ trưởng đã lắng nghe những ý kiến phản ánh của người dân về việc đề nghị được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân gia đình liệt sĩ; hưởng chế độ ưu đãi đối với thương bệnh binh; hỗ trợ trong quá trình xác định danh tính liệt sĩ; đề nghị được giám định bổ sung vết thương còn sót đối với thương binh; …
IMG-8133.jpg
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trả lời những phản ánh của công dân
Tại buổi tiếp công dân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã trực tiếp giải thích chi tiết cụ thể, thấu tình, đạt lý để công dân biết và hiểu rõ quyền và nghĩa vụ khi tham gia khiếu nại... và yêu cầu Thanh tra Bộ hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
z2187209730082-4182f407516cefd50b28e8e75f4f213b.jpg
Công dân đăng ký gặp Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi tiếp
Trả lời công dân, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, tất cả những vấn đề công dân nêu trong ngày hôm nay, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền Bộ, Lãnh đạo Bộ sẽ chỉ đạo giải quyết kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người dân. Trên tinh thần không để công dân phải đi lại nhiều, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chức năng trường hợp nào giải quyết được sẽ giải quyết dứt điểm. Còn những vấn đề không thuộc thẩm quyền Bộ, Bộ sẽ có văn bản gửi các cơ quan, ban, ngành địa phương xem xét xử lý, giải quyết.
IMG-8131_3.jpg
Những công dân phản ánh kiến nghị tại buổi tiếp
Theo đó, thực hiện Điều 18 Luật Tiếp công dân và điều 4 của Nghị định 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, người đứng đầu cơ quan của Chính phủ có trách nhiệm trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân ít nhất một ngày mỗi tháng. Tiếp công dân là một biện pháp quan trọng và thiết thực để củng cố mối quan hệ giữa công dân với Đảng và Nhà nước. Thông qua công tác tiếp công dân, tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền tự do, dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công dân, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, giảm bức xúc, xung đột trong xã hội.