Hỗ trợ nâng cao năng lực giảm thiểu lao động trẻ em

12/9/2014 12:00:00 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án "Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em ở Việt Nam" do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ thông qua Tổ chức Lao động quốc tế (ILO).


Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ việc phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em của Việt Nam. Thông qua mục tiêu này, dự án sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện các cam kết theo như Tuyên bố của ILO đã được thông qua tại Hội nghị lao động Quốc tế vào ngày 18/6/1998 về các nguyên tắc và quyền cơ bản tại nơi làm việc.

Với Dự án này, luật pháp và các chính sách liên quan tới lao động trẻ em được rà soát bổ sung, sửa đổi và xây dựng mới phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã hoặc sẽ tham gia; năng lực của các cơ quan Việt Nam và các tổ chức liên quan trong việc xác định và giải quyết vấn đề lao động trẻ em được nâng cao; nhận thức về lao động trẻ em, các mối nguy hiểm liên quan và quy định cấm lao động trẻ em được nâng cao trong tất cả các tầng lớp xã hội.

Đồng thời, các mô hình can thiệp lồng ghép theo vùng địa lý và theo lĩnh vực nghề nghiệp nhằm ngăn ngừa và đưa trẻ em tránh khỏi các nguy cơ hoặc các hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất được xây dựng, thực hiện và lưu trữ thành tư liệu để chuẩn bị cho việc mở rộng ở phạm vi lớn hơn...

Dự án được thực hiện với tổng hạn mức vốn là 9,2 triệu USD. Trong đó, vốn ODA viện trợ không hoàn lại từ Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ thông qua ILO là 8 triệu USD và vốn đối ứng là 1,2 triệu USD.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản Dự án.