15 nghìn hộ đầu tiên sẽ được hưởng lợi từ dự án “ ổn định dân cư và khôi phục phát triển làng nghề ở Quảng Nam”

11/19/2004 4:27:00 PM

Tỉnh Quảng Nam vừa được Quỹ OPEC cho vay 10 triệu USD để thực hiện dự án “ ổn định dân cư và khôi phục phát triển làng nghề ở Quảng Nam”. Theo đó, từ nay đến năm 2008, 3 làng nghề là dệt Đông Sơn (huyện Điện Bàn), làng đan lát Tam Vinh (huyện Tam Kỳ), làng dệt chiếu cói Bàn Thạch (Duy Xuyên) sẽ được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản như hệ thống thuỷ lợi, giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học…Không chỉ có vậy, dự án còn xây dựng vùng nguyên liệu, nhà xưởng, trang bị máy móc, thiết bị sản xuất, đào tạo nghề, quảng bá, giới thiệu sản xuất, mở rộng thị trường xuất khẩu. Dự tính, sẽ có 15 nghìn hộ được hỗ trợ và hưởng lợi từ dự án này./. Mỹ Hạnh (Tạp chí LĐXH)