Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
Nguyễn Thị Hằng

 

Đồng chí Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 1998 - 2007

 

Quê quán: Thanh Hoá

Sinh năm: 1944

BỘ TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ
Đào Ngọc Dung
Nguyễn Thị Kim Ngân
Nguyễn Thị Hằng
Trần Đình Hoan
Nguyễn Kỳ Cẩm
Song Hào
Dương Quốc Chính
Ung Văn Khiêm
Phan Kế Toại
Vũ Đình Tụng
Nguyễn Xiển
Chu Bá Phượng
Nguyễn Văn Tố
Đào Thiện Thi
Nguyễn Thọ Chân
Nguyễn Hữu Khiếu
Nguyễn Văn Tạo
Lê Văn Hiến

Chung nhan Tin Nhiem Mang